Home > Disclaimer

Disclaimer

MOTI besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

MOTI alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de  informatie via Internet alsmede technische storingen.

Op alle diensten zijn de leveringsvoorwaarden en bezoekersvoorwarden van MOTI toepassing.

E-mail:
De informatie verzonden in een MOTI e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in MOTI e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

MOTI, museum of the image, staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Externe e-mail wordt door MOTI, musuem of the image niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.