Home > Museum > Over het museum > Collectie

Collectie

MOTI vertelt het verhaal van beeldcultuur aan de hand van een aansprekende nationale en internationale collectie met topstukken en bijzondere werken vol met aanknopingspunten en verwijzingen naar het verleden maar ook naar de toekomst. Van fotografie, film tot ruimtelijk ontwerp. Daarnaast wordt er recent werk in de collectie opgenomen. Hieronder valt interactief ontwerp, 3D-objecten, datavisualisaties, artistieke grafische software, (grafische) kleding en ander werk wat mogelijkerwijs van betekenis kan zijn voor het vakgebied. Het museum aanvaardt in dit kader schenkingen, legaten en langdurige bruiklenen.

Het museum heeft de taak en verplichting om zorg te dragen voor en te waken over het erfgoed, en die objecten te verzamelen waarmee een verhaal verteld kan worden dat interessant is voor een breed en divers publiek. De semi-permanente expo in drie zalen biedt een historisch overzicht, het fundament voor kennis over beeldcultuur. Deze tentoonstelling geeft antwoord op vragen als hoe vormgeving zich verhoudt tot haar omgeving of haar verleden en wat de huidige ontwikkelingen zijn. Voor het lenen van objecten voor deze semi-permanente tentoonstelling werkt het museum samen met particuliere bruikleengevers, bedrijfshistorische collecties van bedrijven als Heineken en Albert Heijn en met musea als Museum Meermanno en het Geldmuseum.

MOTI is in staat om door middel van de collectie verbanden te leggen. Daarvoor hoeft het museum zich niet te beperken tot tentoonstellingen in het eigen gebouw. Het is heel belangrijk om buiten de muren van het museum te denken en mensen op andere plaatsen en via verschillende media te bereiken. Dat kan in de vorm van randprogrammering bij tentoonstellingen, een coproductie met een buitenlands museum of een satelliettentoonstelling elders in het land.

Schenkingen
De collectie komt tot stand dankzij de bijdrage van belangrijke partners zoals de BankGiroLoterij, de Gemeente Breda en natuurlijk onze Motivatoren. U kunt MOTI ook helpen bij de opbouw van de collectie door te schenken.

Wilt u meer weten over de collectie of een afspraak maken? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de afdeling Collectie, Onderzoek en Museumlab van MOTI: Amanda Elshout, 076 - 529 99 33 of a.elshout@motimuseum.com.