Home > Motivator > Steun ons!

Steun ons!

Heeft u passie voor vormgeving en beeldcultuur. Wilt u MOTI ondersteunen? Word dan MOTIVATOR.

Wij zijn als zelfstandige stichting voor de financiering van educatieve programma's, collectieaankopen en tentoonstellingen afhankelijk van de bijdragen van donateurs. 
Alle extra steun is welkom. Al vanaf €10 bent u MOTIVATOR.

Wat houdt het?
Met uw steun kunnen we mooie en belangrijke tentoonstellingen blijven maken, onderzoek doen naar de wereld van de beeldcultuur en onze kennis doorgeven aan ons publiek. MOTI ontvangt een breed publiek: van scholier, student, jonge professional en actieve geïnteresseerde in cultuur. De aard van wat we doen leent zich uitermate goed voor samenwerkingen met het bedrijfsleven. Samen kunnen we pionieren in de wereld van de beeldcultuur. Dat is alleen mogelijk met steun van kleine en grote donateurs, particulieren en bedrijven. Kortom, we zijn blij met iedere donatie en investeren in mooie, inspirerende en spraakmakende projecten die beeldcultuur duiden.

Fiscaal voordeel bij donatie, sponsoring, schenking of legaat
Sinds 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Hierin is geregeld dat zowel particulieren als bedrijven een ruimere fiscale aftrek kunnen behalen als zij doneren aan een culturele instelling met de ANBI status. In de meeste gevallen zijn donaties en sponsoring aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Schenkingen en legaten ontvangen wij vrij van successie- en schenkingsrecht. MOTI is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Wilt u meer weten over de fiscale voordelen die voor u gelden? Kijk op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl  of op www.cultuurenondernemen.nl. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen.
 
Hoe houden we een MOTIVATOR betrokken?
Vier keer per jaar krijgt u onze nieuwsbrief. We ontmoeten u graag op de besloten openingen van nieuwe tentoonstellingen.
 
Wat is er mogelijk met uw steun?
Uw bijdrage besteden we aan de inhoudelijke doelen van MOTI:
- aanschaf van bijzondere collectiestukken
- de totstandkoming van spraakmakende tentoonstellingen
- educatieprogramma voor kinderen en jongeren
- onderzoek en publicaties.
 
In 2013 worden alle bijdragen besteed aan de totstandkoming van het tentoonstellingsprogramma. Dit jaar zijn dat de tentoonstellingen Couture Graphique en Showroom. Daarnaast wordt met steun van donateurs cultuureducatie gerealiseerd voor duizenden kinderen van basisscholen uit de regio rondom Breda.

Hoe kan ik een donatie doen?

* De voorwaarden vindt u hier.

Bedrag
Donatie als
Verplicht veld