Home > Motivator > Subsidieverstrekkers en fondsen

Subsidieverstrekkers en fondsen

MOTI werkt samen met partners uit bedrijfsleven, onderwijs en erfgoed.

Het bedrijfsleven is een natuurlijke partner omdat MOTI zich op het snijvlak beweegt van erfgoed en creatieve industrie. In de programmering van het museum leggen we relaties tussen ontwerpers en de maakindustrie. MOTI treedt op als initiator en organisator door bruggen te slaan tussen disciplines en een platform te bieden voor actuele ontwikkelingen in beeldcultuur. Door grote aansprekende tentoonstellingen, die vaak ook internationaal reizen, presenteert MOTI voortdurend nieuwe interessante invalshoeken op een thema.

MOTI werkt intensief samen met partners uit de erfgoedwereld voor verschillende museale taken, waaronder collectie-uitwisseling, bruiklenen, ontsluiting en digitalisering van collecties, tentoonstellingsvoorbereiding en realisatie. Denk daarbij aan partners als de BNO, Design Management Network, NAGO, ReclameArsenaal, Rijksmuseum, Haags Gemeentemuseum, verschillende stedelijke archieven en de afdeling bijzondere collecties van de UVA.

Op het gebied van citymarketing en publiciteit (regionaal, landelijk en internationaal) werkt MOTI onder meer samen met de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant, VVV Breda, Cultuurpunt en Cultuurwinkel Breda, collega culturele instellingen in Breda, Kamer van Koophandel, Merk Brabant, netwerken en serviceclubs.

MOTI biedt structureel werkervaringsplaatsen aan voor stagiaires uit het hbo op terreinen als ontwerp, vormgeving, marketing, public relations en educatie. MOTI is een erkend leer-werkbedrijf.

Publieke en private fondsen en subsidieverstrekkers

Gemeente Breda
Het museum is tot stand gekomen dankzij 'founding father' gemeente Breda. Sinds de opening in 2008 is MOTI een stichting. De gemeente Breda is als grootste subsidieverstrekker een van onze belangrijkste partners. We versterken elkaar op de ontwikkeling van het culturele beleid van de stad en de profilering van Breda als dé internationale stad voor beeldcultuur. We dragen bij aan de economische aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats voor nieuwe bewoners en bedrijven. De vele (internationale) bezoeken aan het museum leveren ook voor de winkels en horeca in de stad een positieve bijdrage op. Met de internationale profilering, onder andere door reizende tentoonstellingen, zet MOTI de gemeente en de provincie ook tot ver buiten de landsgrenzen op de kaart.
MOTI werkt nauw samen met verwante instellingen in de stad, zoals Huis voor Beeldcultuur.

Provincie Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant spant zich in om belangrijk erfgoed te behouden. Daarnaast richt de provincie zich op het verbinden van sectoren en partijen om innovatie in bedrijfsleven, onderwijs en cultuur te stimuleren. Daarmee geeft zij impulsen aan de economische ontwikkeling in de provincie. De provincie heeft jarenlang programma’s van MOTI ondersteund. MOTI maakte onderdeel uit van het Bidbook BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018.

Ministerie OCW
De overheid streeft naar een hoogwaardig cultuuraanbod, dat in het hele land voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk is. De zorg van de overheid voor kunst, cultuur en media krijgt vorm in het cultuurbeleid. Het museum heeft in de periode 2001 tot 2011 jaarlijks rijkssteun ontvangen.

BankGiro Loterij
Sinds 2008 is MOTI beneficient van de BankGiro Loterij. Deze loterij maakt het mogelijk om belangrijk erfgoed aan te kopen en op inspirerende, steeds vernieuwende en laagdrempelige wijze te presenteren aan een breed publiek.

Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie is de voortzetting van het Stimuleringsfonds voor Architectuur & Vormgeving. Dit fonds ondersteunt initiatieven, projecten en tentoonstellingen op het gebied van onderzoek en innovatie in vormgeving.  
MOTI ontving ruimhartige steun van dit fonds voor haar programma's Talking Te[ch](x)tiles en [email protected] als onderdeel van Couture Graphique.  

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van alle inwoners van Nederland. Daarbij worden drie inhoudelijke programmalijnen onderscheiden: amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Binnen deze programmalijnen ondersteunt het fonds zowel instellingen als gemeenten en provincies bij het werken aan cultuurparticipatie.
MOTI heeft voor verschillende projecten, waaronder Letterlab, en Design it Yourself, ondersteuning ontvangen.

Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds zet zich in voor een sterke en professionele cultuursector, die de betekenis van kunst en erfgoed duidelijk en op innovatieve wijze onder de aandacht van een breed publiek weet te brengen. Dit doet het door uitzonderlijke projecten en activiteiten te ondersteunen in Nederland en daarbuiten. MOTI heeft meerdere malen een bijdrage mogen ontvangen voor projecten, waaronder Infodecodata en Rollercoaster.

Fonds 21 
Fonds 21 steunt projecten en initiatieven voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zo wil Fonds 21 de Nederlandse  samenleving verrijken. Ook biedt Fonds 21 telkens wisselende programmaregelingen, gericht op actuele thema’s, om op een pro actieve manier een impuls te geven aan de sector.

VSBfonds 
Het VSBfonds zet zich in voor de Nederlandse samenleving, kunst- en cultuurprojecten en sport. Daarom ondersteunt het fonds projecten die hieraan bijdragen. Dankzij bijdragen van het VSBfonds kon MOTI een meerjarig educatieprogramma ontwikkelen en projecten realiseren waaronder Publiceer ’t Maar en Couture Graphique.

St. Dioraphte
MOTI werd door St. Dioraphte ruimhartig ondersteund in het ontwikkelen en realiseren van een driejarig lezingenprogramma in de periode van 2008 tot 2010.

ANWB Fonds
 

Met het ANWB Fonds worden projecten en initiatieven ondersteund die iets kunnen betekenen voor recreërende mensen. De initiatieven die worden ondersteund hebben betrekking op het werkterrein van de ANWB. Het ANWB Fonds heeft met een bijdrage in 2008 de realisatie van de vaste tentoonstelling ondersteund.

Erfgoed Brabant
Erfgoed Brabant ondersteunt specifieke culturele projecten van instellingen in de provincie Noord-Brabant. Het museum heeft voor meerdere projecten, waaronder de aanschaf van een collectieregistratiesysteem, een bijdrage mogen ontvangen.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven en creatief talent worden aangemoedigd met financiële bijdragen. Ook MOTI wordt door dit fonds ondersteund.