Home > Tentoonstellingen > Geweest > Koningszegels

Koningszegels11 juni 2008 - 6 januari 2009

TNT Post kent een rijke traditie als opdrachtgever van ontwerpers en kunstenaars. De postzegel is een van de meest in het oog springende sieraden uit die traditie. Vanaf 1852 - het jaar van de eerste Nederlandse postzegel - leefden grafisch ontwerpers zich uit in de kleine ruimte en toonden ze zich meesters in de beperking.

Originele schetsen
De expositie Nederlandse konings- en koninginnenzegels bracht de ruim 350 koninklijke zegels bijeen die in de loop van meer dan anderhalve eeuw werden uitgegeven. Op één wand werden de originele zegels in volgorde van emissie tentoongesteld. Op een andere wand waren originele schetsen te zien met uitleg over de manier waarop ontwerpen van de koningszegels tot stand zijn gekomen. Samen verschaften ze een overzicht van zowel de veranderende rol van het koningshuis als van de ontwikkelingen in het grafisch ontwerpen.

Aan de expositie was ook een educatief programma gekoppeld. Kinderen van basis- en voortgezet onderwijs kregen onder andere de kans om zelf een postzegel te ontwerpen.

 

 

Meer

Waar komt de postzegel eigenlijk vandaan?

Het ontstaan van de postzegel is te danken aan de Engelsman Rowland Hill.

In l837 kwam hij op het idee om niet de ontvanger maar de afzender te laten betalen voor het vervoer van post. De afzender moest daarvoor op het postkantoor een bewijs van betaling kopen. Dit bewijs werd de postzegel die wij nu kennen. De eerste Engelse postzegel droeg de beeltenis van Koningin Victoria. Nederland volgde dit koninklijke voorbeeld in 1852 met een zegel waarop Koning Willem III werd afgebeeld.

Het postzegelblog over Koningszegels